Låta «Trønder» markerer sammenslåingen av Trøndelag.