Tor Berge sier kommunene nå må utvikle lokalmedisinske sentra