Vil bruke inntil 200.000 kroner ekstra fra næringsfondet til næringslivet i koronatiden