Det har lenge vært dårlig rekruttering av folkemusikere i Nord-Østerdalen, det forteller Caspar Schärer i en epost til vår avis.

– Spellmannslagene har ikke egne tilbud for barn/juniorer og kulturskolene har heller ikke noe samspilltilbud til feleelevene.
– For å gi et samspilltilbud til unge felespillere, og ikke minst som et mer langsiktig tiltak for å styrke rekrutteringen av folkemusikere i regionen, tar Hedmark folkemusikklag nå initiativ til å etablere et juniorspellmannslag i Nord-Østerdalen, forteller Schärer.

Samspill-samlinger

De to folkemusikkutøverne, alvdølene Olav Kjernmoen og Olav Lilleeggen, har tatt på seg å være instruktører. Begge er for øvrig også felelærere i kulturskolen i henholdsvis Tynset og Alvdal, så de har erfaring i å jobbe med barn og unge.

– Vi starter opp litt pent og forsiktig, og inviterer nå først til samspill-lørdager, den første den 16. oktober. Vi tenker en samling per måned, slik at vi får tre samlinger i 2021. Så er planen å etablere Nord-Østerdal juniorspellmannslag som en mer fast organisasjon fra januar 2022.

Folkemusikk-mønstring

Litt i sammenheng med planene om å starte et juniorspellmannslag, arrangerer Nord-Østerdal spellmannslag, Alvdal spellmannslag og Tynset spellmannslag en folkemusikkmønstring i Basheim, Strømmen, lørdag 9. oktober.

– Dette er en type arrangement som ikke har vært særlig prøvd før. Det starter med mønstringskonsert kl 15. Der er det lav terskel for å stille opp og spille. Alle i regionen som i større og mindre grad driver med tradisjonsmusikk er invitert til å bidra. Det blir innslag fra feleelever fra kulturskolene i Alvdal og Tynset, diverse soloinnslag, fra mindre grupper og fra spellmannslagene.

Etter en matpause blir det konsert med Bendik Qvam, Tore Reppe og Olav Kjernmoen. Det hele rundes av med dans til musikk av spellmannslagene.

– Vi har lagt opp programmet særlig med tanke på de unge, ved at de får anledning til på en ufarlig måte å stå på scena, og ved å legge opp til en konsert som vi tror blir nokså spenstig, opplyser Schärer, som er styreleder i Nord-Østerdal spellmannslag, og legger til:

– En vesentlig hensikt med arrangementet er også å vise bredden og mangfoldet i folkemusikkmiljøet i Nord-Østerdalen, som ikke er så verst, sjøl om rekrutteringen ikke er den beste.

Han minner også på at det blir spellmannskafe på Bortistu Neby i Tynset onsdag 6. oktober kl. 19. Det er Tynset spellmannslag som får æren av å stå for musikken ved gjenåpningen spellmannskafeen etter koronastengingen.