Vil ha Os med i forsøksordning med kortet som sikrer at barna får delta i fritidsaktiviteter

Thomas Lervik Engåvoll (Kr.f) vil at Os kommune skal bli med i forsøksordning med fritidskort.

DEL

I en interpellasjon i kommunestyremøtet foreslo han at administrasjonen utarbeider forslag til søknad og at det legges fram for formannskapet 13. februar. Det er et forslag som også ordfører Runa Finborud støtter i sitt svar.

Det er barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som har lagt ut informasjon om fritidskortet, og muligheten for å søke deltagelse i ei forsøksordning. Søknadsfristen er 14. februar.

– Målet med fritidskortordningen er å bidra til at flere barn og unge får delta i faste organiserte fritidsaktiviteter. Fordelene med dette er mange, skriver Engåvoll, og nevner blant annet utjevning av sosiale forskjeller, integrering og inkludering, folkehelse og arbeid mot mobbing og utenforskap.

– En må vurdere om det er fordelaktig å søke deltagelse i prøveordning eller vente til ordningen eventuelt blir varig. Ved å søke deltagelse i ei forsøksordning viser vi at vi er offensiv og bygger opp under visjonen «Aktive opplevelser for barn», heter det i interpellasjonen.

Ordfører Runa Finborud er enig i at kommunen skal søke om å få være med i forsøksordningen. I svaret peker hun også på at Os kommune de siste åra ha organisert Aktivitetskortet med midler fra det samme direktoratet

– Aktivitetskortet har vært et tilbud til barn og unge mellom to og 18 år som lever i familier der økonomien er til hinder for deltagelse i fritidsaktiviteter. Etter det en kjenner til er erfaringene meget positive, den var kjærkommen og det var mange som benyttet seg av den. Det er viktig at vi legger til rette for at barn og unge har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, heter det i svaret fra Finborud.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken