Vil ikke ha bompenger på fv. 30 og etterlyser flere trafikksikkerhetstiltak

Rådet for eldre og funksjonshemmede i Holtålen er negative til bompengefinansiert utbygging av fylkesveg 30.