Vil lage myggmiddel av løvetann og drive oppdrett av ørekyte

Ungt Entreprenørskap Innland har utfordret 8. klasseelever til å lage produkter basert på mangfoldet av biomasse som finnes i fjellregionen. Elever fra Kvikne, Tynset og Os har levert mange spennende videofilmer om hvordan lokale råvarer kan foredles og selges på en innovativ og bærekraftig måte.