Gå til sidens hovedinnhold

Vil legge ned granskningsgruppe i Statens vegvesen – får syrlig stikk tilbake

– Legg ned Ulykkesgranskningsgruppa i Statens vegvesen. Hvorfor skal vi ha offentlige etater med dobbeltfunksjoner når vi har Statens havarikommisjon som et uavhengig og selvstendig organ?

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) mener at Ulykkesgranskningsgruppa blir bukken som passer havresekken.

Et eksempel på kutt

– Den er enda et eksempel på hvordan det kan kuttes i Statens vegvesen, sier han.

Bakgrunnen er at Statens havarikommisjons foreløpige undersøkelse av dødsulykken på riksveg 3 ved Rasta i Stor-Elvdal før jul, indikerer at sørgående personbil fikk sleng og kolliderte med et nordgående vogntog som følge av at veibanen var påvirket av snø, slaps og regn.

Statens vegvesen hevder på sin side at friksjonsmålinger på stedet var innenfor kravene i driftskontrakten.

En mann og en kvinne – begge i 20 årene – omkom i kollisjonen.

Ingen logikk

– Det er ingen logikk i at samme etat som skal sørge for vedlikeholdet på vegen jobber med å gå gjennom ulykker når Havarikommisjonen gjør det. De er et selvstendig og uavhengig profesjonelt organ med ansvar for å kartlegge alt av ulykker på veg, fly og båt, sier Johnsen.

Han har to perioder i samferdselskomiteen på Stortinget og mener at det også er et kostnadsspørsmål.

– Hvis vi skal kutte og effektivisere så det blir skattelettelser for folk flest kan ikke den samme offentlige etaten gjøre dobbelt jobb. Jeg har tatt det opp med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og tok det opp også da Frp satt i regjering, men det er krevende å skape sånne endringer. Jeg synes det er interessant å se at Statens vegvesen og Statens havarikommisjonen er uenige om ulykkesårsaken på riksveg 3. Hvordan er det mulig å ha to så vidt forskjellige virkelighetsoppfatninger? Senterpartiet og Arbeiderpartiet har bygd opp et system som ikke bare har dobbel, men trippelfunksjoner. Det fører til et unødvendig høyt kostnadsnivå og et unødvendig høyt skattenivå, fastslår Johnsen.

Altfor dårlige kontrakter

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) understreker at han ikke kjenner detaljene i forhistorikken til Statens havarikommisjon, men slår tilbake med at Frp har sittet med ansvaret for samferdselspolitikken i seks-sju år og er et støttehjul for regjeringen.

– Generelt handler det dårlige vedlikeholdet på riksveg 3 om at regjeringen har inngått altfor dårlige kontrakter. Når et underselskap tilsvarende Mesta i Norge (Svevia Norge AS, red.anm.) har ansvaret for vedlikeholdet på riksveg 3 er det under enhver kritikk. Det er det regjeringen sitt ansvar å rydde opp i. Når det gjelder ulykken på riksveg 3 ved Rasta før jul er det vanskelig å si noe eksakt om kjøreforholdene, men uavhengig av hvilken etat det er må vedlikeholdet bli bedre, sier Sandtrøen.

Han avslutter med et syrlig stikk til stortingskollega Johnsen:

– Da Frp satt i regjering etablerte de selv enda et uavhengig tilsyn som skal ha ansvar for denne type tematikk. Vegtilsynet på Voss fører tilsyn med at Statens vegvesen og Nye Veier følger kravene til sikkerhet på riksvegene.

Kommentarer til denne saken