Vindkraft og villrein: – Det starter konfliktfylt

Miljødirektoratet mener det bør legges stor vekt på konflikter med villrein også i områder som ikke er nasjonale villreinområder.