Skrapesjuke påvist på simle i Nordfjella

VILLREIN: Villrein i fjellet. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas.

VILLREIN: Villrein i fjellet. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas.

Artikkelen er over 4 år gammel

Det er ingen signaler som tyder på at sykdommen opptrer utenfor Nordfjella villreinområde per i dag, men sykdommen er så alvorlig at det er grunn til å informere.

DEL

Skrapesjuke er for første gang påvist på villrein i Norge, melder nettstedet villrein.no.

- Sjukdommen er velkjent hjå hjortedyr i Nord-Amerika, men dette er første gongen den er påvist i Europa. Det er også første tilfellet hjå rein på verdensbasis, opplyser Veterinærinstituttet.  Skrapesjuke er dødelig på hjortedyr. Villreinsimla ble funnet i Nordfjella i forbindelse med GPS-merking nå i vår, opplyser Veterinærinstituttet på sin nettside.

- Villreinsimla døydde i midten av mars 2016. Ho blei funne i samband med merking ved bruk av helikopter i Nordfjella villreinområde i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Under merkingsaktiviteten sprang ho ut av flokken og vart funnen liggjande ute av stand til å reisa seg. Simla døydde i løpet av kort tid og blei sendt til obduksjon ved Veterinærinstituttet. Det var eit vakse dyr, opplyser viltpatolog Turid Vikøren hos Veterinærinstituttet.

VeterinærinstituttetVeterinærinstituttet opplyser at hjerneprøven fra villreinsimla var positiv både i den innledende testen og i oppfølgende tester.

Erik Ydse i Miljødirektoratet opplyser at det er ingen signaler som tyder på at sykdommen opptrer utenfor Nordfjella villreinområde per i dag, men sykdommen er så alvorlig at det er grunn til å informere.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken