– Reinsjakta er nå i full gang og det er mye folk og jakting i fjellet. Villreinutvalget har fått melding om at det har vært observert løshund som jaget rein en av de første dagene av jakta.

Det melder Forollhogna villreinutvalg på sin hjemmeside Hognareinen

Beklagelig

Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt

Hundeloven

– De aller fleste respekterer båndtvangen, men likevel hender det beklageligvis at hunder er løse uten at det er hjemlet i hundeloven og at de jager rein eller annet vilt eller husdyr, skriver de videre.

Flere kommuner

Forollhogna villreinutvalg vil derfor minne om at det i tiden mellom 1. april og 20. august er generell båndtvang etter hundeloven.

– I tillegg kan den enkelte kommune velge å forlenge båndtvangen etter nærmere bestemmelser i samme paragraf, noe som er gjort i flere av kommunene med areal i Forollhogna villreinvald, skriver de.

Aktsomhetskrav

Et generelt aktsomhetskrav gjelder uansett også utenom båndtvangstida (hundeloven § 3) og i hht. §4 i hundeloven skal hunder «... alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt…».