Tallet for antall viltpåkjørsler har gått kraftig ned, bortsett fra en kommune

Statistikk over antall viltpåkjørsler kan du se lenger ned i saken.