Hvordan kan det loves? Med dagens system er det vel dessverre bare et luftslott. Markedet i Europa styrer prisene også i Nord-Østerdal. Kraften selges dit prisen er høyest. Det har hele Sør-Norge dessverre bittert fått merke i år. Vindkraft fra Nord-Østerdal vil gå i samme utømmelige sluket. I Europa er det nesten ingen El-biler enda pga at de ikke har strøm til å lade dem med. Det er et bunnløst el-marked i Europa for å lade mange hundre millioner av el-biler som Norge selvsagt ikke kan dekke. Dersom vi skal ha billig egenprodusert strøm må bryteren til Europa slås av.

Vindkraft er en primitiv og kortsynt løsning for mer energi. Det fører til mye forurensning og klimagass-utslipp, blant annet i form av mikroplast og CO2-utslipp fra grunnen. Fine naturområder og biologisk mangfold raseres. NØK oppfordres til å tenke nytt og stort. Vi må heller satse på f.eks grunnvarme og solenergi integrert i bygg og anlegg. Begge disse har store mengder energi. Vi må også bruke all el-kraften vår bedre ved energiøkonomisering i gamle hus. Det er altfor mye fyring for kråka. Potensialet for energisparing er flere titalls TWh i året. Vi er mange som godt kan redusere innetemperaturen både 1 og 2 grader også. Å bygge vindkraft blir som å gå over bekken etter vann påpeker fagfolk. Vi må heller satse på bedre energibruk i hus som lekker mye varme gjennom blant annet ENOVA!

Tenk hvilke enorme skader det blir hvis f.eks 50 vindturbiner i opptil 250 m høyde ble bygd på Grønfjell og Savalen på Tynset, eller i fjellan rundt Røros? Hva vil folk forresten si om store vindkraftanlegg ble bygd i Nordmarka ved Oslo, i Bymarka ved Trondheim, på Fløyen ved Bergen, på fjellet ved Lillehammer, Oppdal osv? Det ville nok bli et unisont og rungende ramaskrik! Det blir uansett feil å bygge ut vindkraft og rasere natur og trivsel for folk der de bor i distriktene. Norge skal også leve godt av turister i framtida som vil se urørt natur, ikke horder av vindturbiner. Mange som før var for vindkraft som ren energi og et bidrag til å løse klimakrisen har endret syn. Hvis en tar med alle CO2-utslipp samt annen forurensning ved produksjon og sanering av de svære turbinkolossene er klimaeffekten trolig lik null, eller sogar negativ.

Avtalen med EU om å utveksle kraft må også forbedres for oss i Norge i symbiose med vår gasseksport som Europa nå er blitt så avhengig av. Vi må vekk fra den uholdbare situasjon vi har hatt siste året pga skyhøye strømpriser i Europa. Særlig grunnvarme bør absolutt utvikles mer i Norge, som er estetisk uproblematisk. Vi må også modernisere vannkraftverkene våre, som vil gi mer energi. Nylig kom også et konsulentfirma med en rapport om solkraft i Norge som er meget interessant. Det står blant annet i sammendraget at storskala bakkemontert solkraft i Norge utgjør en hittil uutnyttet energiressurs som det siste året har blitt viet stor interesse fra flere aktører i kraftbransjen. Det er opplagt mange svært gode alternativer til vindkraft som er vel så lønnsomme og ikke minst skånsomme for naturen. Dette bør også Nord Østerdal kraftlag satse på, selv om det koster noe mer i startgropa, men som er til stor fordel for oss alle og miljøet på sikt. La oss legge den kortsynte og misforståtte vindkraften på hylla for godt.