Nei til utbygging av landbasert vindkraft

Av

I Hedmark er det to områder som skal vurderes for utbygging av vindkraft på land. Kommunene som blir berørt her er Engerdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os. Disse kommunene har store uberørte naturområder som har stor verdi for mangfoldet av friluftsområder, natur og landskap i Norge.