Kort og konsist nei til vindkraft fra Tolga

Ulempene er mye, mye større enn fordelene, konkluderer kommunestyret i Tolga i sin vindkraftuttalelse.