Sofie Oraug-Rygh, kommunikasjonsdirektør i Synnøve Finden, gjentar igjen en forslitt usannhet i sitt tilsvar til melkebøndene Marianne Rønning og Vidar Nybu 14. desember: At de betaler mer for melka enn TINE – og med det indikerer at de blir utsatt for diskriminering. Samtidig har aldri Synnøve Finden ønsket å prøve denne påstanden juridisk. Det er fordi de vet at den vil lide samme skjebne som trollet i solen: Den vil sprekke.

Det er slik at TINE er underlagt et regelverk, hvor vi er lovpålagt å levere melk til våre konkurrenter. De kan kjøpe melk av TINE Råvare til nøyaktig samme pris som TINEs egen industri. Om Synnøve Finden mener å ha bevis for noe annet, er det bare å legge fram kvitteringene.

Les de tidligere innleggene:

Vi heier på et levende Norge - hva gjør du?

Vi skaper et levende Norge sammen

At alle betaler den samme prisen for melka, kontrolleres ellers av Landbruksdirektoratet. Samtidig er det slik at Synnøve Finden i praksis betaler fem prosent mindre for melken enn TINE, grunnet et særtilskudd på 27 øre literen, som de mottar gjennom prisutjevningsordningen. I sin tid var dette tilskuddet - og andre særsubsidier til konkurrentene våre, nødvendige for å skape konkurranse i meierisektoren. I dag har tilskuddene motsatt effekt – og bidrar til konkurranse på ulike vilkår.

Synnøve Finden trenger heller ikke true med konkursspøkelset hver gang særtilskuddene er oppe til debatt. De er dyktige og finansielt sterke nok, til å drive forretning på samme vilkår som TINE. Olaug-Rygh er opptatt av å trekke fram TINEs markedsandeler som bevis på hvor dominerende vi er. Men at våre produkter er å finne flere steder enn våre konkurrenter, og dermed har høye markedsandeler sett landet under ett, er irrelevant. Alle meieriaktørene i Norge har den samme tilgangen til det norske markedet. At enkelte aktører prioriterer mer sentrale områder av landet, kan ikke TINE lastes for.

Synnøve Findens omtanke for den norske melkebonden høres også litt hult ut. Du ønsker deg lavere melkepris, Olaug-Rygh. Det betyr lavere målpris, altså den prisen bonden er sikret gjennom jordbruksforhandlingene. Det igjen betyr lavere inntekt for bonden. At Synnøve Finden også har et betydelig innslag av importert yoghurt i produktporteføljen, kan heller ikke karakteriseres som en håndstrekning til norske melkeprodusenter over hele landet.

Vi er kjempeglade for at vi har norske, dyktige og innovative meierikonkurrenter som benytter seg av den fineste råvaren vi vet om, norsk melk, for å utvide tilbudet i meierikjølen. Vi kjemper ikke mot konkurranse, Sofie Oraug-Rygh. Alt vi ønsker er å få lov til å konkurrere med dere på like vilkår. Det er ikke vanskeligere enn det.