Årsmøte i Alvdal Demensforening

Mandag 18. mars kl.19:00
Alvdal Frivilligsentral
kart
“Alvdal Demensforening minner om årsmøte mandag 18. mars kl. 19 på Alvdal Frivilligsentral. Kaffe og biteti. Velkommen! Etter møtet, ca kl. 20:30 viser Johan Ragnar Eggen bilder fra Turforeningens tur til Sri Lanka. Da er også ikke-medlemmer velkomne.