Retten i dag

Leah Øverby Sund er 4 år
Leah Øverby Sund
Tyri Stålem er 6 år
Tyri Stålem
Jon Kvakkestad Flaten er 9 år
Jon Kvakkestad Flaten
Idar Jonny Klokkervold er 82 år
Idar Jonny Klokkervold
Tobias Indset Wilmann er 4 år
Tobias Indset Wilmann
Storm Løkken er 3 år
Storm Løkken
Martin Brustad Odden er 4 år
Martin Brustad Odden
Roger Gravseth er 40 år
Roger Gravseth
Simon Træthaug Matre er 12 år
Simon Træthaug Matre
JOVITA og JOANA er 10 år
JOVITA og JOANA
Majlinn Nordbrekken-Smemo er 8 år
Majlinn Nordbrekken-Smemo
Ingebjørg Kojedal er 6 år
Ingebjørg Kojedal
Marit Nysetvoll og Morten Randen har fått barn
Marit Nysetvoll og Morten Randen
Marit Stai Kvisle og Lars Andreas Kvisle har fått barn
Marit Stai Kvisle og Lars Andreas Kvisle
Frode Noreng og Hanne Selboe har fått barn
Frode Noreng og Hanne Selboe
Fredrik og Gunn Nylend Axthorne har fått barn
Fredrik og Gunn Nylend Axthorne
Julie Karoline Rye og Martin Øverhus Hassel har fått barn
Julie Karoline Rye og Martin Øverhus Hassel
Mona Galåen Pettersen og Per-Arne Lysaker har fått barn
Mona Galåen Pettersen og Per-Arne Lysaker
Kaja Hornseth og Fredrik Olsbakk har fått barn
Kaja Hornseth og Fredrik Olsbakk
Sølvia og Eirik Laksosnes har fått barn
Sølvia og Eirik Laksosnes
Karoline Vintervold og Øystein Kojedal har fått barn
Karoline Vintervold og Øystein Kojedal
Guro Simensen & Andreas Høistad har fått barn
Guro Simensen & Andreas Høistad
Mari Dalen Jordet og Gerhard Stai har fått barn
Mari Dalen Jordet og Gerhard Stai
Jorun S. og Rune B. Hannem har giftet seg
Jorun S. og Rune B. Hannem