Det var et omfattende program som ble gjennomført da Visit Røros og Østerdalens nye visuelle profil ble presentert på Søberg gård i Alvdal torsdag kveld.

Men før vi kom så langt til at nyheten (den nye visuelle profilen) ble sluppet, var det mange som var på talerlista. Blant dem ordfører i den sørligste og ferskeste medlemskommunen Åmot, Ole Erik Hørstad.

– Vi i Åmot kunne selvsagt valgt medlemskap i andre selskaper enn Visit Røros og Østerdalen. Ikke minst med tanke på at det er kortere fra Åmot til Oslo enn til Røros.

– Men, vi valgte å gå nordover. Dette ikke minst for å sammen profilere Østerdalen og Røros. For alle veier fører jo til Røros om en drar fra Åmot og setter kursen mot nord, også om en velger å kjøre østsiden av Glomma, eller om Nordre Osen eller riksveg 3, sier Hørstad til Arbeidets Rett.

Åmot-ordføreren håper også at nabokommunen, Stor-Elvdal, og Tynset, velger medlemskap.

– Jeg tror det vil bety mye, for sammen kan vi bli enda bedre enn vi allerede er, er Hørstads oppfordring.

Riksantikvaren hilste

Det var ikke alle som ønsket ordet denne kvelden som hadde fysisk mulighet til å møte opp på Søberg.

Blant dem var riksantikvar Hanna Geiran og reiselivsdirektør i Bergen, Anders Nyland. Men deres digitale hilsener ble godt tatt mot av de frammøtte.

Dette er logoen

Visit Røros og Østerdalen hadde, etter en anbudsrunde blant lokale, regionale og nasjonale design- og merkevarebyråer, valgt firmaet Nonspace til å gjøre jobben med visuell profil.

Det nye reiselivsselskapet skal få ny visuell profil

Stian Ward Bugten, kreativ leder i Nonspace, fortalte om en omfattende prosess før en valgte ny profil.

– Vi foretok en undersøkelse blant eiere og medlemmer i destinasjonsselskapet, og vi fikk med det se det store mangfoldet som er i destinasjonsselskapets nedslagsfelt.

– Workshops sammen med markedsrådet ble også gjennomført, og vi har nå denne profilen og logoen å presentere, sa Stian.

Skal en dømme etter reaksjonene blant de frammøtte, var de imponert over både presentasjonen og resultatet.

Blant mange som var på plass på Alvdal torsdag kveld, var Tronfjell Opplevelsers Jarle Tronslien og Jan Inge Gjermundshaug.

– Jeg synes dette ser spennende ut, var den umiddelbare kommentaren til Tronslien, som selv har lang erfaring fra reiseliv med blant annet det som var Østerdal Billag og Feriebussen.

Når det gjelder det nye selskapet, Visit Røros og Østerdalen, har Tronslien tidligere vært veldig positiv. Den positiviteten har ikke forsvunnet, heller blitt styrket.

– Det er bra at vi går sammen om «å selge» regionen vår. Skal vi nå fram med å trekke folk hit, må vi se helheten, mener Jarle.

Styret har bestemt seg for dette navnet på det nye reiselivsselskapet