Blir det til at Tynset vedtar å starte eget reiselivsselskap, bør navnet på det nye selskapet være: Visit Tynset - Savalen - Kvikne. Kvikne må med på grunn av sitt velrennomerte fjellhotell og sine fantastiske fjellområder med Forrolhogna nasjonalpark, som er en unik turistattraksjon. Tynset bør stå først, som er navnet på kommunen, og ikke Savalen slik det er foreslått!