Vold mot kvinner og jenter er så omfattende at Verdens helseorganisasjon omtaler problemet som en «epidemi».

Konsekvensene er enorme, aller størst for kvinnene og jentene som blir utsatt for vold, men også for familier og samfunn. Vold mot kvinner og jenter har store økonomiske kostnader. Utgifter til helsevesen, sosiale og juridiske tjenester, og tap i produktivitet, påvirker budsjetter og samfunnsutvikling.

Seksuelle overgrep, stalking, fysisk vold i voksen alder, alvorlig partnervold, og vold og overgrep i nære relasjoner rammer kvinner i langt større grad enn menn. Statistikk viser dessuten at vold mot kvinner i nære relasjoner er fysisk mer alvorlig enn slik vold mot menn.

Ifølge en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress sier 1 av 10 norske kvinner at de er blitt utsatt for «alvorlig fysisk vold» i nære relasjoner, mens 2 % av menn sier det samme. Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge. Vold og overgrep holdes ofte skjult, knyttes til skam, og mange snakker aldri om det. Vi i FO snakker om det!

Arbeidstilsynet melder at kvinner er mer utsatt for vold og trusler også når de er på jobb. #metoo har vist oss hvordan mangel på respekt for kvinner er et stort problem også i norsk arbeidsliv. Seksuell trakassering er også voldsutøvelse.

25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Volden er et konkret uttrykk for at vi har en vei å gå for å knuse den kjønnsbaserte undertrykkingen som skjer også i Norge. Vold er et sosialt problem. Snakk høyt om det, og bli med på jobben for et tryggere samfunn – også for kvinner.

Jeg er stolt av å være medlem av FO, en feministisk fagforening, som organiserer 2600 medlemmer i Innlandet. Våre medlemmer er sosionomer, barnevernpedagoger, vernepleiere og velferdsvitere, som i sitt virke møter og bistår voldsutsatte gjennom de viktige jobbene de gjør.

Vi står opp for trygghet!