Det melder NTB fredag formiddag, da det ble kjent at Jernbanedirektoratet vil gå videre med Vy som operatør for hele togtrafikken på Østlandet de neste ti årene.

– Dette er i sum den beste løsningen for både passasjerene og staten, sier jernbanedirektør Knut Sletta til NTB.

Jernbanedirektoratet har tidligere gått inn for å splitte togtilbudet på Østlandet i to mellom Vy og Flytoget, men har nå snudd.

– Vys tilbud for hele Østlandet var rundt én milliard kroner lavere enn summen av tilbudene fra Vy og Flytoget for henholdsvis Østlandet 1 og Østlandet 2. Flytoget kom bedre ut på noen parametere, men pris ble utslagsgivende, sier Sletta.

Skal være i 10 år

– Vi får et mer helhetlig togtilbud til kundene på Østlandet til en rimeligere kostnad for samfunnet. I løpet av de neste ti årene blir det flere avganger og bedre plass om bord, særlig for pendlerne, men også for fritidsreisende og de som skal ut og fly, sier konserndirektør for tog, Erik Røhne i en pressemelding fra selskapet.

– Vi er veldig glade for at Vy inviteres til sluttforhandlinger om å drive togtrafikken på hele Østlandet de neste ti årene, og at Jernbanedirektoratet ser de store fordelene dette gir for både kundene og samfunnet, sier Røhne.

Uten bytter

Han poengterer at de legger vekt på at alle kunder skal ha et godt og sammenhengende tilbud, og at reiser til og fra Oslo Lufthavn skal være tilgjengelig for hele Østlandet, uten togbytter.

– Åpningen for å se både våre og Flytogets ruter i sammenheng fra 2028, gir helt nye muligheter. Ruteforslaget vårt gir både et bedre togtilbud og et bedre driftsopplegg enn det som er mulig i dag. Dette gagner både pendlere og reisende til og fra flyplassen, sier Røhne.

LO jubler

Avgjørelsen fra direktoratet setter sluttstrek for en bitter strid.

Planene om en oppsplitting av togtilbudet på Østlandet vakte sterke reaksjoner i fagbevegelsen, som mente dette var et brudd på Hurdalsplattformen.

Der heter det nemlig at regjeringen skulle få slutt på både oppsplitting og konkurranseutsetting av jernbanen.

– Dette er gode nyheter, som betyr mye for både de ansatte og alle dem som er avhengig av et godt togtilbud hver dag, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Høyresiden raser

De borgerlige partiene ville egentlig konkurranseutsette togtrafikken på Østlandet. De raser nå over prosessen og avgjørelsen.

– Fra å ha en reell konkurranse om de to trafikkpakkene på Østlandet, gikk man til en prosess med direktetildeling hvor Flytoget skulle ha den ene pakken vest for Oslo og Vy øst og nord for Oslo, til monopol for Vy på hele Østlandet. Høyre beklager dette, sier Høyres samferdselspolitiske talsperson, Trond Helleland, ifølge NTB.

Han mener retten til å kjøre tog på Østlandet de neste ti årene har blitt en «LO-styrt farse, hvor Jernbanedirektoratet og regjeringen har blitt statister».

Store fordeler med samlet drift

I fjor ble Vy valgt som foretrukket forhandlingspart på Østlandet 1, mens Flytoget ble valgt for Østlandet 2. Vy har hele tiden argumentert for at en samlet togdrift på Østlandet er det beste for kundene og samfunnet. Før jul sendte Vy et brev som skisserte hvordan togtrafikken på Østlandet kan driftes samlet, og ble på bakgrunn av dette invitert til å levere et forpliktende, samlet tilbud.

En oppsplitting av togtilbudet på Østlandet ville gått ut over kundene og samtidig gitt høyere kostnader, lavere effektivitet og økt sårbarhet.

– Togdriften på Østlandet er tett sammenvevd, og det er til alles fordel at dette drives samlet. Kundene får en enklere hverdag ved å ha ett selskap å forholde seg til og vi kan bruke tog og personell på tvers av ulike linjer, som vil gjøre håndteringen av uforutsette hendelser enklere, sier Røhne.

– Nå ser vi fram til å gå inn sluttforhandlinger med Jernbanedirektoratet om alle detaljene i tilbudet og gleder oss til oppstart, sier Røhne.