Det er over hundre år siden mennesket oppfant fullsyntetisk plast. - Dette som ikke forekommer i naturen, og som naturen derfor har vanskelig for å bryte ned. Det første plastsøppelet i havet ble rapportert på 1960-tallet, men det skulle ta flere tiår før plast ble en sak i media og politikk. De siste 10 årene har mikroplast blitt påvist overalt: I vann, luft og sedimenter, i fiskefilet, og til og med i menneskehjernen.

Plasten avsettes sammen med mineraler, isotoper som forteller om utstrakt bruk av fossilt brensel, og døde planter og dyr. Dersom noen i fjern framtid analyserer fossilene fra vår tid, vil de også finne dramatisk nedgang i artsmangfoldet: En nedgang som allerede i vår tid sammenlignes med overgangen fra Kritt til Paleocene, da dinosaurenes tidsalder tok slutt.

Vi kan takke mange naturvernorganisasjoner som kjemper ved fronten mot truslene menneskeheten ubevisst har stelt i stand for seg selv og for andre levende vesener. Det er en utakknemlig oppgave: Deres kamp er for naturen, vårt livsgrunnlag, og tilsynelatende mot menneskelig aktivitet. Blant disse er WWF en internasjonal tungvekter. Vi er kanskje uheldige i Nord-Østerdalen som har ulv, men verden er heldig som har WWF. En del misliker nok WWFs engasjementet for ulv i Nord-Østerdalen, men det er først hvis en naturvernorganisasjon gjør unntak for sitt engasjement for en bestemt art, et bestemt sted, at de vil fremstå som politiske, og ha et naturfaglig forklaringsproblem. Det er ikke WWF som definerer rødlistestatusen til arter i Norge, men forskningsinstitusjoner, gjennom internasjonale maler.

Konsekvensene vi ser av plast i havet er til å bli mørkeredd av, og mye tyder på at det vi ser i dag, kun er toppen av isfjellet. Gjennom TV-aksjonen får WWF øremerkede midler til tiltak der effekten er stor, og som alltid etter TV-aksjoner, påser innsamlingsrådet at pengene blir brukt til det de var ment til. Jeg kommer derfor til å støtte TV-aksjonen også i år, og siden flertallet av politikerne i min kommune ikke ville bruke skattepengene på TV-aksjonen i år, gir jeg litt ekstra.