Lovfest retten til et hjem!

Ivar Østby i Røros AUF.

Ivar Østby i Røros AUF. Foto:

Av

Som del av arbeiderbevegelsen, den samme arbeiderbevegelsen gruvearbeiderne en gang i tiden brukte som sitt vern mot undertrykkelse, anser vi historie som viktig. 

DEL

MeningerMed kunnskap om det som har skjedd, blir det mye enklere å legge grunnlaget for det man vil skal skje i fremtiden. Vi har sett at arbeiderbevegelsen trives best når man finner det felles grunnlaget som ligger i det å være “arbeider”. Om man jobber som snekker, kjøpmann eller lærer er nesten likegyldig, fordi vi mener den felles kjernen, nemlig arbeidet man gjør, er et samlingspunkt for mennesker.

Nettopp derfor, på det grunnlaget av at man er arbeider, uavhengig av sektor og lønnsnivå, mener jeg det er vår gitte oppgave, som del av Arbeiderpartiet å finne løsninger som gagner fellesskapet som helhet. Det krever, tror jeg, at man er mer frempå enn kanskje er komfortabelt å være.

Konsekvent, la Røros-AUF frem forslaget om å lovfeste retten til å eie bolig, på AUF i Trøndelags representantskap.

Allerede før vi landet på dette som et forslag, var det Røros-AUFs mål å være et lokallag som kan fremme og gjøre store løft. Dette får vi til fordi vi har en over gjennomsnittet engasjert gjeng med ungdommer med forskjellige bakgrunner. Summen av disse delene er evnen til å forandre; et privilegium av de grader.

Derfor, når forslaget ble vedtatt overlevert til redaksjonskomitten til årsmøtet i AUF i Trøndelag, var det en seier. Vi hadde nettopp tatt det første steget mot et mål som våre forbilder også snakket om; “Hjem til alle”!

Artikkeltags