Region med store moglegheiter !

Simen Bjørgen på Røros.

Simen Bjørgen på Røros. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I dei fleste statlege verksemder merkar vi godt at arbeidet med desentralisering av oppgåver har fått fornya kraft. Det er mange direktorat og departement som no sit å vurderer kva oppgåver som kan desentraliserast. Rørosregionen har alle moglegheiter til å utnytta sine nasjonale fortrinn. Det viktige natur-og kulturminnefaglege kompetansemiljø i Rørosregionen, kan gjerne ta mål av seg å fylle enda større oppgåver i framtida. For heile landet.

Ein kombinasjon av godt dokumenterte resultat over tid med utviklingsorienterte lokalsamfunn, kan bli sentrale byggesteinar i arbeidet med utlokalisering av nye funksjonar. Denne regionen kan bli eit naturleg fyrsteval for enda fleire nye arbeidsplassar. Dersom den sjølv gjer kloke val.

I løpet av ei dei siste åra har eg i ulike roller sett faktorane som kjenneteiknar regionar som lukkast i sitt utviklingsarbeid. I arbeidet med kulturminnevern over heile landet, med Røros som base, ser eg eit potensiale som langt overgår det vi fram til no har sett. No gjeld det å spela ut dei rette korta for dei aktørane som arbeider med utvikling.

La meg kort forklara dei viktigaste grunnane til det. Rørosregionen framstår i dag som ein svært attraktiv region. I Kulturminnefondet har vi ofte ein 60- 70 godt kvalifiserte søkjarar til ledig stillingar. Det byr på få eller ingen problem å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Ny teknologi og gode kommunikasjonar gjer det i dag mogleg å utvikla nasjonale kompetansemiljø med ankerfeste i Fjell-regionen. Vi opplever gong etter gong at våre samarbeidspartar rundt omkring i landet har lyst til å vitja Røros og regionen rundt. Dei har høyrt mykje spanande om dette området, og har hug til å oppleva dette sjølv. Gode samarbeidspartar i næringslivet gjer det mogleg.

By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) laga i 2016 ei omfattande evaluering av Kulturminnefondet. Instituttet slår fast at Kulturminnefondets resultat er så gode, at dei ser ingen grunn til å foreslå endringar korkje i organisering eller plassering etter 15 års virke med kulturminne over heile landet. Hovudbildet i evalueringa viser at Kulturminnefondet fungerer mykje betre som eit lågterskeltilbud i dag enn nokon gong tidlegere.

NIBR skulle også gå gjennom organisering og vurdere plassering av Kulturminnefondets administrasjon. Når resultata var så gode såg ikkje NIBR, som eit kompetansemiljø i Oslo, nokon grunn til å foreslå endringar. Konklusjonen er at det er godt mogleg å utvikla ei verksemd med nasjonalt nedslagsfelt, og lokaliseringa til Røros vert sett på som ein fordel.

Kulturminnefondet er berre ein av mange aktørar i denne regionen. Rørosmuseet, bygningsvernsenteret, verdensarvsenter, base for noregs verdensarv, naturforvaltningsmiljøet og verdensarvrådet. Dette er berre nokre få døme. Det finst mange fleire.

Det er minst eit hundertals arbeidsplassar innan natur-og kulturminneforvaltning regionen i dag. Det kan bli enda fleire. Regionen må fortsatt vere offensiv og nytenkjande og moglegheitsorientert.

Kulturminnefondet feirar i år 15 års jubileum, med hovudarrangementet på Røros i mars. Interessa er større enn nokon gong tidlegare, og det kjem gjestar frå Vardø i nord til Arendal i sør. Kulturminnefondet er i dag en viktig nasjonale aktør. Vi er stolte og glade over å høyre heime i denne regionen. Når resultata er så gode, kjem vi til å utvikla oss på Røros, med fleire nye arbeidsplassar i åra som kjem. Vi deler gjerne våre erfaringar med å vera her. Og vi talar varmt om alle kvalitetane som finst her så ofte som vi kan.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken