Et moderne folkebibliotek på Røros

Isak Veierud Busch.

Isak Veierud Busch.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDebatten om nytt bibliotek på Røros har i stor grad hatt en pause i perioden kommunen har vært på Robek-listen, og debatten i det offentlige rom har i all hovedsak handlet om lokalisering. Det er en annen side av denne saken som har fått alt for lite oppmerksomhet, og det er grunnen til at vi nå mener debatten må vekkes skikkelig til liv igjen. Hvordan ønsker vi at innholdet i et moderne folkebibliotek skal være? Dette må vi finne ut av, så vi er klare til å sette i gang den dagen kommunens økonomi er klar for det.

Si ordet bibliotek og det første bildet som dukker opp i hodet hos mange er av endeløse reoler med kjedelige bøker og ei myndig dame som med et strengt blikk sier hysj. Det moderne biblioteket har beveget seg langt fra dette, men samtidig har det blitt et stort «strekk i laget». I Norge har vi både biblioteker som omtrent er selvoppfyllende profetier av gamle bibliotekmyter, til moderne bibliotek som fyller rollen som kunnskapsformidler og samfunnsaktør, og som en naturlig arena for læring, deling, debatt og integrering. Med den rivende utviklingen i dagens informasjonssamfunn kan det være vanskelig å holde følge. Med dagens lokaler og ressurser er det sannelig ikke enkelt for biblioteket på Røros å være den møteplassen vi ønsker.

Røros har gjort en meget god jobb i å bygge opp kulturarenaer som Storstuggu og Verket. Det neste store prosjektet må være biblioteket – og listen bør legges høyt. På tross av dårlig økonomi i dag, eller kanskje på grunn av – bør debatten om innholdet og visjonene for et moderne bibliotek holdes levende. Det er etter vår oppfatning bedre å vente noen år ekstra på å få det biblioteket vi ønsker, fremfor å gå for en halvgod løsning noe tidligere. Samtidig vet en at kommunale prosesser tar tid og et godt forankret strategidokument med tydelige visjoner og planer for innholdet i et bibliotek vil både lette prosessen og gjøre realiseringen enklere når økonomien til dette kommer.

Vi ser på biblioteket som møtested for å finne litteratur og kunnskap – men også et sted for å lese aviser, som debattarena, et sted for levende formidling, for å surfe på internett, lytte til musikk og å søke inspirasjon i et sosialt fellesskap. Et godt bibliotek er en av velferdsstatens mest moderne institusjoner og bør fylle funksjoner som:

  • et sted for læring og deling
  • tar en rolle som møteplass
  • gir et relevant og interessant tilbud for hele befolkningen
  • er en møteplass også for grupper og frivillige organisasjoner
  • er et sted for produksjon av ideer og kunnskap
  • gir tilgang på et bredt utvalg av medier
  • er en arena for integrering

Støvet er for lengst børstet av det moderne biblioteket. Der bobler det av engasjement, der drives det kontinuerlig meningsbrytning og kunnskapsutveksling og det skapes nye kulturopplevelser.

Det moderne biblioteket vil også kunne være en viktig brikke i utviklingen av Røros sentrum. Samlingsarenaen det kan bli vil sørge for større aktivitet og flere besøkende, noe som igjen vil dryppe på det næringslivet vi har i sentrum som vi ønsker å bygge opp under. Både næringsperspektivet, det å sørge for en lav terskel for alle grupper til å bruke det og å sikre mest mulig aktivitet i det historiske sentrum tilsier at den eneste fornuftige plasseringen av biblioteket er i området fra Tufta til Rørosmuseet.

Hva kan og bør gjøres nå? Skal nytt bibliotek bli det neste store kulturløftet på Røros må debatten holdes levende om innholdet det skal fylles med, det må hentes inspirasjon fra bibliotek andre steder i landet som har suksess, det må inviteres til en bred debatt og det må legges klare strategiske mål for det nye bibliotektilbudet. Klarere visjoner og klarere strategiske mål vil være et viktig steg mot å få det biblioteket Røros trenger og fortjener.

Isak Veierud Busch

Kjetil Reinskou

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags