Gå til sidens hovedinnhold

Fylkeslederne i NBS krever respekt for Stortingets bestandsmål for ulv!

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I behandlinga av ulvemeldinga i juni 2016 avveide Stortingsflertallet ulike samfunnshensyn og landa på et bestandsmål på 4-6 ulveynlinger /år inkl grenseflokkene. Siste telling viste 10,5 ynglinger i Norge, altså omlag dobbelt av det Stortinget har bestemt. Derfor må det tas grep som bringer bestanden ned på det nivået Stortinget har vedtatt.

Det er helt uakseptabelt at rovviltforvaltninga med departementet og embedsverket i spissen, styrer på tross av Stortinget. Hvordan skal Norge styres hvis det blir slik at det aksepteres at Stortingsvedtak overkjøres? Innstillinga i saken om lisenskvote for ulv vinteren 2018-2019 fra fylkesmennene i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold til rovviltnemndene i region 4 og 5 med fredning av ulv i områder med familiegrupper, vil innebære en betydelig økning av ulvestammen i Norge. På den måten kommer norsk ulveforvaltning enda mer i strid med lovlig fatta vedtak og enda mer ut av kontroll.

Stortinget har lagt til grunn at den norske delbestanden av ulv skal forvaltes gjennom lisensjakt. Nå ser vi konturene av at forvaltningen skal skje ved skadefelling i beitesesongen. På den måten øker belastninga på beitenæringa og beitebrukerne unødig og dyrevelferden blir uakseptabel. Videre blir de samfunnsmessige kostnadene langt høyere, jamfør ulvemassakrene i Rendalen i 2016 og på Hadeland i 2017, enn når lisensjegere foretar bestandsreguleringa på dugnad og på sporføre.

Fylkeslederne i NBS krever at rovviltnemndene i region 4 og 5 respekterer Stortingsvedtaket og bringer ulvestammen ned på bestandsmålet og at Stortingsflertallet til høsten følger nøye med på hvordan Elvestuen og departementet behandler klagesaken!


Kommentarer til denne saken