Gå til sidens hovedinnhold

- Elvestuen manipulerer og trenerer

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Statsminister Erna Solberg har kvittet seg med statsråder tidligere, og nå nylig, Per Sandberg, hovedsakelig på grunn av at de har utvist en uakseptabel høy grad av inkompetanse gjennom å blottlegge dårlig dømmekraft. Klima – og miljøminister Ola Elvestuen har ikke bare lagt for dagen dårlig dømmekraft. Det som verre er, er at han i tillegg til å vise svært dårlig dømmekraft, har handlet med viten og vilje for å oppnå det han ønsker med sin rovdyrpolitikk. Dette er en manipulerende, trenerende, distriktsfiendtlig og sterkt konfliktskapende politikk som ikke er forenlig med den sammensatte og ansvarsfulle oppgaven det innebærer å være statsråd i et land der et folkevalgt Storting fatter rettslige forankrede vedtak som regjeringen er forpliktet til å sette ut i live!

Han bør innse at han har styrt seg selv inn i en situasjon der han har tapt all troverdighet og tillitt hos svært mange beitebrukere i Nord-Østerdal. Denne misstillitskrisen gjør at han ikke lenger har beitebrukerne med på laget i det han kaller en bærekraftig ulveforvaltning. Politikken hans har så langt utviklet seg til å bli en alvorlig nok sak for statsråden der det kan stilles et berettiget spørsmål om han med sine tildekte hensikter bør få fortsette i jobben som statsråd.

I utspillet til Elvestuen, der han svarer på Nils Kristen Sandtrøens spørsmål om hva klima - og miljøministeren vil gjøre for å sikre en forvaltning som samsvarer med Stortingets vedtak, forsøker han å framstille seg som den som vet best om rovviltforvaltning og hvordan lovverket skal forståes og praktiseres. Sitat fra Elvestuens svar til Sandtrøen: «Fastsetting av kvote for lisensfelling lar seg ikke gjøre som en rent matematisk øvelse». Dette er en harselerende og usaklig påstand! Det han insinuerer her er at matematiske beregninger er en håpløs metode i arbeidet med å få til en, etter hans syn, riktig forvaltning. Det er vel ikke til å komme utenom at det nødvendigvis må bli en matematisk øvelse når bestandsnivå skal beregnes og fellingskvoter fastsettes. Men den verste uttalelsen i svaret til Sandtrøen, er etter mitt syn denne: «Det er ikke et tilstrekkelig rettslig grunnlag for felling at bestanden er større enn det nasjonalt fastsatte bestandsmålet».

Den manipulerende juridiske øvelsen han utfører i denne uttalelsen, er en minst like håpløs metodikk for å oppnå en bærekraftig forvaltning som den matematiske øvelsen han harselerer med. Det han etter min vurdering her faktisk sier, er at bestandsmålet i rovviltforliket, vedtatt av Stortinget, ikke er tilstrekkelig rettslig forankret.

Stortinget har altså i følge hans resonnement ikke gjort et fullt ut lovlig vedtak, som han må etterprøve og korrigere ut i fra slik han beregnende velger å tolke Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Det han i realiteten gjør er å degradere Stortingets troverdighet og legitimitet som landets øverste lovgivende og besluttende myndighet!

Naturmangfoldloven i sin helhet (punktet om hensyn til viktige samfunnsinteresser, helse og trivsel) åpner for en sterkere og mer offensiv rovviltforvaltning som er i samsvar med det Stortinget har bestemt. Bernkonvensjonen forplikter overhodet ikke Norge til å ha så mange ulver som mulig! Det vi kun forplikter oss til, er å opprettholde et bestandsnivå som sikrer ulvens overlevelse.

Elvestuen viser stadig til Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven som de juridiske rammer forvaltningen må være innenfor og som danner vilkår for at felling kan tillates. Gang på gang driver han med dette juridiske spillet for å skape inntrykk av at en forvaltning i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål ikke lar seg gjennomføre fordi det vil være i strid med nevnte konvensjon og lov. Dette er en ren tåkelegging av de juridiske forhold, som nemlig er slik at Stortingets vedtatte forvaltningspolitikk faktisk er rettslig forankret i både Bernkonvensjonens forpliktelser og Naturmangfoldlovens bestemmelser.

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, uttalte nylig i en kommentar til Jonas Gar Støres syn på sammenslåingen av våre to nordligste fylker, at så lenge vedtaket i Stortinget står, er det regjeringens plikt å følge det opp. Gjelder ikke samme syn på Stortingets vedtatte rovviltforlik med et klart definert bestandsmål? Det vi nå dessverre er vitne til, er et hyklersk, kynisk og svikefullt politikerspill! I dag er demokratiet i mange land under sterkt press og angrep fra ulike hold. Forvaltningspolitikken til statsråd Ola Elvestuen er etter mitt syn et angrep på demokratiet i Norge og bidrar utvilsomt til å svekke folks tillitt til våre politikere og vårt folkestyre. Det er svært alvorlig.

Kommentarer til denne saken