Gå til sidens hovedinnhold

Etter dette innslaget forventet jeg en beklagelse fra statsråden overfor Tolga Kommune

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Takk til Erik Sødenaa og Bjørg Neset for et interessant og klargjørende innlegg i "Meningsretten" under tittel "Flere sider av Tolga saken". Som forhenværende spes. ped. lærer med master i didaktikk kjenner jeg meg att i beskrivelsen av situasjonen. Det har vært og er fremdeles en balansegang for kommunene å få midler til å strekke til, slik at funksjonsshemmede får et godt tilbudt og en god tilrettelegging, slik at de kan fungere etter best evne i samfunnet vårt. Diskusjonen rundt assistenten kontra kvalifiserte lærere i opplæringa er en del av dette.

Den kvelden, hvor kontrollutvalget i Tolga Kommunen gikk gjennom saken og kom fram til at brødrene var i systemet fra før og at økinga fra 5 til 10 ikke hadde noe med dem å gjøre, lå det en artikkel på NRK sine nettsider under distrikt Hedmark. Den handlet om at Monica Mæland hadde hatt møtte med KS (Kommunes Sentralforbund) og at ho hadde lest revisjonsrapporten fra 2013. En rapport, som av ordføreren i Tolga ble nevnt flere ganger, bl.a. i Debatten. Rapporten var tilgjengelig på nettet. Alle som ville kunne lese den. Basert på samtalen med KS og rapporten erkjente hun at Tolga ikke hadde gjort noe feil, da de økte antall utviklingshemmede fra 5 til 10 i 2013/2014.  Altså at de ikke hadde misbrukt tilskuddsystemet.

Etter dette innslaget forventet jeg en beklagelse fra statsråden overfor Tolga Kommune. Dette skjedde ikke. Noen dager senere var innslaget borte. Hvorfor? Ble det for pinlig?

Er ikke det å henge ut en kommune, som misbruker av offentlige midler, på feil premisser alvorlig nok til å beklage? Satt på spissen sparte Tolga Kommune det offentlige for utgifter, ettersom de underrapporterte antallet utviklingshemmede og derfor fekk færre midler for de personer de yta tjeneste til.

Det er skuffende at en kommune kan bli hengt ut av våre politikere og at de ikke kan gå offentlig ut for å rette opp dette. Ved å gå ut i media og ved å stole helt og holden på det VG skrev, uten å undersøke sjøl og uten å sette seg inn i hva det egentlig handlet om, har hun skapt et feil bilde av kommune Norge. Her hadde en beklagelse vært på sin plass.

Kommentarer til denne saken