Ola Elvestuen hadde et innlegg i VG 29.6.18 der han prøvde å imøtegå påstander i Trygve Slagsvold Vedums innlegg i samme avis 25.6.18. Vedums innlegg ble også publisert i Arbeidets Rett 29.6.18.

Slik jeg tolker innlegget til Elvestuen, gir uttalelsene hans om norsk rovdyrpolitikk liten eller ingen grunn til optimisme, hverken for beitebrukere eller folk flest i Nord Østerdalen. I innlegget prøver han med retoriske grep å skape inntrykk av at Vedum kommer med en rekke feilaktige påstander. De som har fulgt med i hva som har skjedd innenfor rovdyrpolitikken det siste året, og spesielt nå i vår, og som dessuten har lest innlegget til Vedum, skjønner at Elvestuen farer med flere halvsannheter og bortforklaringer. Men en ting skal Elvestuen i hvert fall ha ros for i innlegget sitt, og det er at han legger lite skjul på at han er svært opptatt av å bevare ulvebestanden på nåværende nivå (det dobbelte av bestandsmålet vedtatt i Stortinget, ja, han vil faktisk om nødvendig øke bestanden betydelig for å lykkes i arbeidet med å minimere innavlsgraden.

Sitat fra innlegget: «Felling av genetisk viktige ulver må så langt det er mulig unngås om en ulvebestand på dagens nivå skal overleve i Sør – Skandinavia. Dersom dette ikke lykkes, må bestanden økes betydelig for å unngå innavlsproblematikk. For å ha en levedyktig ulvebestand er vi derfor avhengige av at finsk-russiske ulver jevnlig kommer inn med nye gener». (sitat slutt)

Etter min vurdering gir disse uttalelsene svært liten eller ingen grunn til optimisme for de som vil ha ulvebestanden ned på et nivå som kan tåles og som beitebrukerne kan leve med. Dessverre er det mye som taler for at med Høyre, Frp og Venstre i regjering og en klima – og miljøminister som ser ut til å gjøre alt han kan for å overkjøre Stortingets rovviltforlik, vil den någjeldende rovdyrpolitikken med stor sannsynlighet intensiveres og føres målbevisst videre. Resultatet sier seg selv: ulvebestanden vil øke dramatisk og komme totalt ut av kontroll!

I siste avsnitt i innlegget sier Elvestuen følgende: «Jeg har stor forståelse for den vanskelige situasjonen sauebønder står i når ulv har tatt sau og lam. Det er likevel en virkelighet vi er nødt til å forholde oss til i et land der vi skal ha plass til rovdyr og sau på utmarksbeite». (sitat slutt) Til dette har jeg å si at jeg stiller meg sterkt tvilende til den store forståelsen han påstår å ha for sauebønder, og han bør vite at sau og ulv overhodet ikke går særlig godt sammen på utmarksbeite uten at det kan rasere livsgrunnlaget for mange beitebrukere!

Mange var nok forberedt på at Elvestuens besøk i Gammeldalen søndag 1. juli ikke ville bære bud om noen oppløftende endring av nåværende rovviltpolitikk, som har fått utvikle seg til å bli nærmest en katastrofe for flere sauebønder. Det hele ble nok en gang det vanlige spillet for galleriet der han gjorde et håpløst famlende forsøk på å berolige de frammøtte og samtidig gi inntrykk at dette skal nok gå bra. Jeg er dessverre stygt redd for at med Elvestuen i spissen for regjeringens rovviltpolitikk, vil det ikke gå særlig bra for mange sauebønder. Det ønsker han heller ikke med de motiver han har for sin rovdyrpolitikk i ei regjering som arbeider målrettet for nedlegging av småskalalandbruket. Sentraliserings – og effektiviseringsprosessen vil rulle nådeløst videre dersom ikke velgerne ved neste korsvei sørger for å stemme på politikere/partier som vil det beste for hele landet.