Stenging av Gauldalsløypa

Av
DEL

MeningerDet har fra Holtålen kommune gått ut ett forhåndsvarsel om stenging av Gauldalsløypa fra 12. 13. april og til over påske.

I forhold til hvem som kan stenge eller ikke stenge løypa er dette en oppgave som er delegert til rådmannen, og noe annet ville nok vært forholdsvis umulig. Dersom dette skulle vært behandlet i formannskap eller kommunestyre ville det tatt alt for lang tid, da det er regler på frister i forhold til utsending av papirer osv. Det betyr imidlertid ikke at politikere ikke kan reagere eller mene noe om administrasjonens avgjørelser. I formannskapsmøte 2. april ble vi informert om at det kom til å gå ut ett varsel etter at det har vært kommunikasjon mellom reindrifta og ordfører/rådmann. Formannskapet hadde på det tidspunktet ingen innvendinger da det kun var ett forhåndsvarsel om mulig stenging, og det var veldig greit at dette kom såpass tidlig, og forskriften er klar:

Forskrift om rekreasjonsløyper med snøscooter, Holtålen datert 14/6-2018 § 2 lyder:

«Kommunen skal stenge deler av løypenettet dersom Reindriftsdistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta, slike tiltak skal være tidsbegrensa».

Reindriftsnæringa er en viktig næring i vårt distrikt. Denne næringen samlet gir mange arbeidsplasser direkte og indirekte i Rørosregionen.

Samtidig har det dukket opp flere næringsaktører som ett direkte resultat av Gauldasløypa, noe som for Holtålen er gull verd.

Det har de siste dagene dukket opp mange innlegg på sosiale medier som absolutt ikke er særlig konfliktdempende, og da er det like ille begge veier. Å bedrive hets og sjikane hjelper ikke noen om man er for eller mot det ene eller andre. Det styrker gjerne det du er imot, og dreper det du er for. Det har etter min mening motsatt virkning.

Som formannskapsmedlem i Holtålen vil jeg på det sterkeste oppfordre rådmann og ordfører om å snarest ta opp dialogen med reindrifta og få litt mer detaljert tidsperspektiv på flyttinga av reinen, og holde dialogen gående slik at vi får holde løypa åpen i deler av påsken 2019 slik at det blir deler av løypa og tidsbegrensa og ikke en lang periode og hele løypa, det tror jeg alle de involverte vil være best tjent med. Det vil da være i tråd med forskriftens §2. Man skulle tro at også reindrifta har behov for ett godt omdømme på samme måte som andre næringsdrivende har. Denne saken har så langt gjort tingene verre for absolutt alle de næringsdrivende.

God påske til alle

Artikkeltags