Tilsvar Roar Aksdal til "Feil om leiepriser i Verket" og om det det egentlig handler om

Av