Kompensasjon for rovviltskader må ikke avhenge av adresse

Karin Andersen (SV)

Karin Andersen (SV) Foto:

DEL

MeningerDet er ingen grunn til at bønder på Hadeland og Eidsvoll skal tas mer på alvor og få bedre erstatning enn de i Østerdalen.

Jeg forutsetter at de gis kompensasjon slik det ble gitt i fjor når angrepene kom nær Oslo, og at det må gis langt bedre kompensasjon for alt arbeid som påføres beitebrukeren.

Og det må gis mulighet til felling av streifulver som en vet kommer inn i prioriterte beiteområder allerede på vinterstid. Det er meningsløst at de først må gjøre stor skade, så gis tillatelsen, men felling blir nesten umulig.

Det er kostbart og konfliktskapende og skadeomfanget blir uakseptabelt. Når fellingstillatelse allikevel gis, må en sikre det en får gjennomført det på raskeste og minst skadelige måte.

Artikkeltags