Våre eldre skal ha en verdig og meningsfylt hverdag med gode aktivitetstilbud

Av

Dette er programfestet i partiprogrammet til Holtålen SP. Hva er så en verdig og meningsfylt eldreomsorg?